Bệnh Viện Đa Khoa huyện Vĩnh Thạnh triển khai phẫu thuật cắt trĩ

Ngày 11/6/2019 Bệnh Viện Đa Khoa huyện Vĩnh Thạnh triển khai phẫu thuật cắt trĩ độ 3

Please follow and like us: