HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT VIÊN GIỎI (LẦN V) NĂM 2019

(Ngày thi lý thuyết 24/9/2019)

Với mục đích nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật về y tế cho tất cả điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trong bệnh viện.

Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn của điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên.

Rà soát bố trí chuyên môn của điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên bệnh viện để bố trí, sắp xếp trong thời gian tới

Ngày 24/9/2019 Bệnh viện Đa Khoa Huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức cuộc thi điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên lần thứ V.

Những thí sinh đầu tiên của ngày thi thứ nhất Lý thuyết chung, và lý thuyết chuyên môn:

Các thí sinh tham gia phải trải qua 3 vòng thi

Ngày 1: Phần thi lý thuyết

Mỗi thí sinh làm 100 câu trong 60 phút, kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên môn

Ngày 2: Phần thi thực hành chuyên môn

Ngày 3: Phần thi ứng xử

Thí sinh bắt câu hỏi và trả lời trong vòng 10 phút Tính điểm theo đáp án đúng của Ban tổ chức.

 

Please follow and like us: