BVĐK huyên Vĩnh Thạnh: Sinh hoạt chuyên môn bình bệnh án nội trú, toa thuốc ngoại trú.

Thực hiện theo tinh thần Kế hoạch năm 2022 và Quy chế hoạt động chuyên môn của Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thạnh.

Hôm nay, ngày 09/6/2022. Phòng Kế hoạch Tổng hợp tham mưu với Ban Giám đốc Bệnh viện, phối hợp với Khoa Dược (Dược lâm sàng) tiến hành tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Với nội dung bình bệnh án điều trị nội trú và toa thuốc khám ngoại trú tháng 6.

Tham dự chủ tọa buổi sinh hoạt: BSCKI Lê Tấn Hẳng – Phó Giám đốc Bệnh viện. Thành phần tham dự là các bác sỹ điều trị tại các khoa của Bênh viện.

Với các mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng điều trị trong điều trị cho người bệnh tại các khoa. Tạo điều kiện cho các bác sỹ có dịp trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong lĩnh vực chuyên môn. Đồng thời, thông qua buổi sinh hoạt giúp các bác sỹ củng cố thêm những kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn.

Tất cả vì mục tiêu chung chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Giúp người bệnh sớm khỏi bệnh, sớm trở lại hòa nhập với cuộc sống cộng đồng./.

        Nguồn tin: Tin, ảnh: Thanh Lâm

Please follow and like us: