DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN BỔ SUNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 235 /QĐ-SYT ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)

Số TT
tại BV
Số TT theo Thông tư 43CHUYÊN KHOA/TÊN KỸ THUẬT
 23
  I. HỒI SỨC CẤP CỨU:
  A. TUẦN HOÀN 
 34Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện
  V. DA LiỄU
  B. Ngoại Khoa
 44Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện
 45Điều trị hạt cơm bằng đốt điện
 51Điều trị u mềm lây bằng nạo tổn thương
  XIV. MẮT
 71Lấy dị vật hốc mắt
 72Lấy dị vật trong củng mạc
 88Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép
 98Chích mủ hốc mắc
 104Tái tạo cùng đồ
 111Cắt chỉ sau phẩu thuật lác
 117Điều trị lác bằng thuốc (Botox, dysport…)
  XIII. PHỤ SẢN
  E. PHÁ THAI
 231Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần
 234Phá thai bệnh lý (Bệnh lý mẹ, bệnh lý thai
Please follow and like us: