DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN BỔ SUNG NĂM 2019

( Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày     tháng    năm 2019

của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)

Số TT tại BV Số TT theo Thông tư số 43 Chuyên khoa/Tên kỹ thuật Tuyến kỹ thuật
(1) (2) (3)  
    VII. Y HỌC CỔ TRUYỀN  
    A. KỸ THUẬT CHUNG  
1 02 Hào châm D
2 03 Mãng châm C
3 11 Laser châm
4 13 Kéo nắn cột sống cổ C
5 14 Kéo nắn cột sống thắt lưng C
    C. ĐIỆN MÃNG CHÂM  
6 114 Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt lưng – hông C
7 116 Điện mãng châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não C
8 119 Điện mãng châm điều trị tâm can suy nhược C
9 121 Điện mãng châm phục hồi chức năng vận động cho trẻ bại liệt C
10 131 Điện mãng châm điều trị hen phế quản C
11 133 Điện mãng châm điều trị liệt dây hần kinh VII ngoại biên C
12 135 Điện mãng châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn C
13 137 Điện mãng châm điều trị đau thần kinh V C
14 138 Điện mãng châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống C
15 141 Điện mãng châm điều trị liệt chi trên C
16 142 Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới C
17 157 Điện mãng châm điều trị đau lưng C
    Đ. CẤY CHỈ  
18 228 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não C
Số TT tại BV Số TT theo Thông tư số 43 Chuyên khoa/Tên kỹ thuật Tuyến kỹ thuật
(1) (2) (3)  
    III. NHI KHOA  
    VII. GÂY MÊ HỒI SỨC  
1 1372 Kỹ thuật gây mê hô hấp qua mặt nạ C
    X. NGOẠI KHOA  
    D. TIÊU HÓA  
    5. Ruột thừa – Đại tràng  
2 506 Cắt ruột thừa đơn thuần D
3 507 Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng C
4 508 Cắt ruột thừa, dẩn lưu ổ apxe C
    7. Tầng sinh môn  
5 547 Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ A
6 549 Phẫu thuật cát trĩ kinh điển (Phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) C
7 552 Phẫu thuật Longo B
8 553 Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ B
9 554 Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) B
    IX. GÂY MÊ HỒI SỨC  
    A.CÁC KỸ THUẬT  
10 33 Đặt mát thanh quản Fastract C
11 37 Đặt nội khí quản khi dạ dày đầy C
12 38 Đặt nội khí quản khó ngược dòng C
13 46 Đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp C
14 67 Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với etomidate, ketamine, propofol, thiopental C
15 68 Kỹ thuật gây mê vòng kín có vôi soda C
16 94 Kỹ thuật gây tê tủy sống phẫu thuật lấy thai C
    B. GÂY MÊ  
17 253 Gây mê phẫu thuật áp xe tồn dư ổ bụng B
18 430 Gây mê phẫu thuật cắt ruột thừa đơn giản C
19 432 Gây mê phẫu thuật cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe C
20 433 Gây mê phẫu thuật cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng C
Please follow and like us: